Home » Artikelen » Bijzondere en aanvullende bekostiging po en vo 2013

Bijzondere en aanvullende bekostiging po en vo 2013

In het Begrotingsakkoord 2014 dat het kabinet met de Tweede Kamerfracties van D66, ChristenUnie en SGP heeft gemaakt, is in 2013 sprake van een incidentele toevoeging aan de lumpsum van de onderwijsinstellingen in alle sectoren ter grootte van € 650 miljoen. De uitwerking is gepubliceerd in de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging po en vo 2013.

Voor het primair onderwijs wordt een bedrag van € 183,90 per leerling beschikbaar gesteld. Voor het voortgezet onderwijs wordt een bedrag van € 223,63 per leerling beschikbaar gesteld. De bekostiging wordt in december 2013 uitbetaald. De besteding van de bijzondere en aanvullende bekostiging op grond van deze regeling wordt verantwoord in de jaarrekening en de jaarverslaglegging, bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

De regeling is te downloaden via de AVS-website.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 4 december 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)