Home » Artikelen » Bijna helft vo-scholen heeft rookvrij schoolterrein

Bijna helft vo-scholen heeft rookvrij schoolterrein

Bijna de helft (48 procent) van alle scholen uit het voortgezet onderwijs heeft inmiddels een geheel rookvrij schoolterrein. Vier procent van de scholen is op dit moment in het geheel niet rookvrij. Dit blijkt uit de rapportage ‘rookvrije scholen 2014’ van DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Longfonds (voorheen Astma Fonds). Het aantal rookvrije schoolpleinen is ten opzichte van twee jaar geleden bijna verdubbeld.

 
De belangrijkste redenen om het schoolterrein rookvrij te maken zijn: de verantwoordelijkheid als school om jongeren een gezonde leeromgeving te bieden en om het goede voorbeeld te geven. Het verhogen van de leeftijdsgrens, sinds 1 januari 2014,  voor de verkoop van tabakswaren naar 18 jaar was voor veel scholen de aanleiding om hun terrein rookvrij te maken. De meeste van de onderzochte scholen (919 schoollocaties), namelijk 88 procent, geeft aan voorlichting over roken te geven.

Vier procent van de onderzochte schoollocaties is op dit moment in het geheel niet rookvrij. Wel geeft een klein gedeelte (één procent van alle locaties) aan binnen 1,5 jaar over te stappen naar een schoolterrein dat geheel rookvrij is.

Het uiteindelijke doel is dat 100 procent van de schoolterreinen rookvrij wordt. Daarover nam de Tweede Kamer al in juli 2014 een motie aan, die de regering verzoekt om zich hiervoor in te spannen.

De website van het Longfonds biedt meer informatie over dit onderwerp, zoals feiten en cijfers over roken, een stappenplan om een rookvrij schoolterrein in te voeren en ervaringen van scholen met een rookvrij terrein.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 februari 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)