Home » Artikelen » Bijna 8 procent schoolruimte is overtollig

Bijna 8 procent schoolruimte is overtollig

Basisscholen hebben bijna 8 procent meer ruimte dan nodig is en zijn jaarlijks tussen de 6,7 en 17,5 miljoen euro kwijt aan leegstaande lokalen. Dit blijkt uit onderzoek van Daniël Vos die zijn afstudeerscriptie aan de TU Delft hieraan wijdde.

De lege lokalen kosten scholen, die nu zelf voor de huisvestingskosten opdraaien, veel geld. Als scholen de extra ruimte blijven gebruiken, leidt dit volgens kengetallen van de TU Delft en Grontmij tot extra kosten van ongeveer 47 euro per m2 per jaar. Bij afgesloten lokalen (zonder verwarming en verlichting) zijn deze kosten ongeveer 18 euro per m2. De leegstand kost de scholen tussen de 6,7 en 17,5 miljoen euro per jaar.

Uit de afstudeerscriptie blijkt dat de leerlingen in de zuidelijke en noordelijke provincies de meeste ruimte hebben, met Limburg als koploper. Opmerkelijk is dat krimpregio’s en dorpen niet per definitie meer leegstand hebben. Ook in steden met wijken waar de inwoners vergrijzen, komt overmaat voor.

Soort gebouw
Vos deed onderzoek naar de relatie tussen het schoolgebouw en leegstand. Schoolgebouwen gebouwd tussen 1985 en 2007 hebben duidelijk lagere leegstandspercentages dan nieuwe (post 2008) scholen. Het eerste heeft waarschijnlijk te maken met de bezuinigingen in die tijd en strengere regelgeving over hoeveel ruimte een school mag hebben. Dat nieuwe scholen overmaat hebben, is wellicht te verklaren uit de opkomst van multifunctionele accommodaties met veel algemene ruimte en het bouwen op de groei. Ook blijkt uit het onderzoek dat donkere schoolgebouwen met kleine gangen en lokalen en scholen met gebrekkige koeling en verwarming relatief meer leegstand hebben.
 
Vos adviseert scholen niet te beknibbelen op onderhoud, omdat de staat van het gebouw voor ouders kan meewegen bij de schoolkeuze van hun kind.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 april 2015

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)