Home » Artikelen » Bijna 90 procent voor rookverbod op schoolterreinen

Bijna 90 procent voor rookverbod op schoolterreinen

Bijna 90 procent van de Nederlanders staat achter een wettelijk rookverbod op schoolterreinen van middelbare scholen. 80 procent vindt dat de overheid maatregelen moet nemen om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken en bijna driekwart wil dat de samenleving zich inzet voor een Rookvrije Generatie. Dat blijkt uit onderzoek naar het draagvlak voor tabaksontmoedigende maatregelen, uitgevoerd in opdracht van KWF Kankerbestrijding.

Driekwart van de Nederlanders wil dat Nederland een actief rookvrij beleid voert. Bovendien wil de helft van de ondervraagden zelf een bijdrage leveren, onder andere door het gesprek met kinderen aan te gaan over de schadelijkheid van roken (64 procent), een online petitie te tekenen waarin de overheid wordt opgeroepen maatregelen te nemen (46 procent) of mensen aan te spreken die roken in het bijzijn van kinderen (40 procent).
Zeven op de tien Nederlanders vinden dat het aantal plaatsen waar veel kinderen komen en waar niet gerookt mag worden, moet worden uitgebreid. In tien jaar tijd is het percentage Nederlanders met deze mening toegenomen van 71 procent (in 2009) naar 89 procent (in 2019). Naast een wettelijk rookverbod voor middelbare schoolterreinen gaat het bijvoorbeeld ook om kinderboerderijen (89 procent), speeltuinen (87 procent), omgeving kinderdagverblijven (85 procent) en buitensportterreinen (85 procent).

Verplicht vanaf augustus 2020
Scholen zijn verplicht voor 1 augustus 2020 een rookvrij buitenterrein te hebben. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt aan deze wijziging van de Tabakswet, die geldt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en universiteiten.
Uit onderzoek van het Mulier Instituut, uitgevoerd in 2018 in opdracht van het Trimbos-instituut, blijkt dat veel schoolpleinen al geheel rookvrij zijn:
-80% van de scholen in het primair onderwijs
-62% van de scholen in het voorgezet onderwijs
-14% van de mbo-scholen
Onderwijsinstellingen moeten het rookverbod per 1 augustus 2020 ook handhaven. Doen ze dat niet, dan kunnen ze boetes verwachten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Staatssecretaris Blokhuis van VWS erkent dat hij de regeldruk voor scholen opvoert en dat er nog haken en ogen zitten aan (de 24/7 handhaving van) het verbod. “We moeten ook praktisch zijn. Scholen hoeven natuurlijk niet ’s avonds in de bosjes te posten om te controleren of er niemand rookt.”
De einddatum van de internetconsultatie Rookvrije schoolterreinen is 19 juli aanstaande.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 mei 2019

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)