Home » Artikelen » Bijeenkomst over positionering academische leerkrachten

Bijeenkomst over positionering academische leerkrachten

De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) organiseert op 11 maart aanstaande om 17 uur op basisschool De Klim in Utrecht een regiobijeenkomst waar goede voorbeelden van de positionering van academische leerkrachten verder worden uitgewerkt en toegelicht. 

De bestuurder van SPO Utrecht en de directeur van basisschool De Klim vertellen samen met hun academische leerkrachten en een hr-adviseur hoe zij met elkaar werken aan de positionering van academische leerkrachten. Ook is er aandacht voor beleid en strategie op landelijk niveau.
De bijeenkomst is interessant voor bestuurders, schoolleiders en academische leerkrachten die nadenken over de manier waarop academische leerkrachten van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het team, de school en/of het schoolbestuur.
Om het academische denken en werken in de school mogelijk te maken en te veranderen is het nodig de praktijk in de basisschool te veranderen. De regiobijeenkomst is onderdeel van het Actieplan Academici PO, dat ook de AVS heeft ondertekend.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 27 februari 2020

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)