Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Bewindslieden willen alleen faciliterende rol bij invoering lerarenregister
Openstelling vanaf 1 augustus 2018 vooralsnog gehandhaafd

Bewindslieden willen alleen faciliterende rol bij invoering lerarenregister

De bewindslieden van OCW onderschrijven de zorgen van de sectorraden in het po, vo en mbo over het lerarenregister en het gebrek aan draagvlak. Ze zien voor zichzelf op dit moment echter alleen een faciliterende rol bij de invoering ervan.

Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (Onderwijs) leggen de verantwoordelijkheid voor het slagen van het register volledig neer bij de Deelnemersvergadering van de Onderwijscoöperatie als de vertegenwoordiging van de beroepsgroep. PO-Raad, VO-raad en MBO Raad sluiten zich daarbij aan. Ze verwachten echter wel dat de bewindslieden vanuit hun verantwoordelijkheid voor het stelsel blijven bewaken dat oplossingen tijdig worden gevonden. De sectorraden wijzen daarbij onder meer op de onduidelijke situatie die nu ontstaat doordat schoolbesturen wél gegevens moeten aanleveren, terwijl nog zoveel onduidelijk is rond het register.

Herstart
De bewindslieden hebben begin december aan de Tweede Kamer laten weten dat zij een herstart willen maken met het lerarenregister. De beroepsgroep krijgt de ruimte om zich te organiseren en een kwaliteitskader voor het lerarenregister neer te zetten. De sectorraden gaan op korte termijn in gesprek met de afvaardiging van de leraren om voor de schoolbesturen meer duidelijkheid te krijgen over de herstart van het lerarenregister. Van de bewindslieden verwachten de sectorraden verder dat zij op korte termijn duidelijk maken hoe zij vorm en inhoud geven aan hun faciliterende rol.
De bewindslieden van OCW hebben vooralsnog aangegeven dat de huidige planning van 1 augustus 2018 voor het openstellen van het register blijft gehandhaafd. Dat geldt daarmee ook voor de wettelijke levering van gegevens door schoolbesturen. Extra informatie ter ondersteuning van schoolbesturen is te vinden op www.duo.nl/lerarenregister

Gepubliceerd op: 8 januari 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)