Home » Artikelen » Beweging kinderen in eerste instantie zaak van ouders

Beweging kinderen in eerste instantie zaak van ouders

Minister Slob van OCW vindt het belangrijk dat kinderen vroeg beginnen met sport en bewegen. Hiervoor moeten de ouders, de wijk, de school, de overheid en de sportvereniging zich gezamenlijk inspannen. Maar kinderen voldoende laten bewegen is geen exclusieve taak van het onderwijs en scholen zullen niet worden verplicht tot het organiseren ervan. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

De aanleiding van de Kamerbrief is het advies ‘Plezier in Bewegen’, dat in september 2018 door de Onderwijsraad, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Nederlandse Sportraad is uitgebracht. Hierin pleiten zij er onder meer voor scholen minimaal tweemaal per dag een half uur bewegen te laten verzorgen. Minister Slob gaat niet mee in de redenering dat deze aanbeveling de richtlijn van de Gezondheidsraad volgt. In zijn ogen ligt de verantwoordelijkheid om kinderen te laten bewegen in eerste instantie bij de ouders. Wel vindt hij dat er meer duidelijkheid moet komen over wat er van scholen kan worden verwacht. Dit zal worden meegenomen in de herziening van het curriculum die momenteel plaatsvindt via Curriculum.nu.

In de brief geeft minister Slob ook aan dat bewegingsonderwijs moet worden gegeven door bevoegde leerkrachten. Wel is de inzet van vrijwilligers uit het netwerk van de school (buurtsportcoaches bijvoorbeeld) een goed idee, maar dat mag niet in plaats komen van onderwijs door een bevoegde leerkracht. Daarnaast onderschrijft de minister de aanbeveling uit het advies om samenwerking op lokaal niveau tussen gemeenten, scholen en sportvereniging te versterken. Er bestaan al mooie initiatieven, ziet Slob, en de successen moeten bredere navolging krijgen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 januari 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)