Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Beveiliging computernetwerken scholen VO zaak van bestuur

Beveiliging computernetwerken scholen VO zaak van bestuur

De staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft gereageerd op Kamervragen naar aanleiding van het artikel “De script kiddies zien speeltuin in intranet”. De gestelde vragen hebben betrekking op de beveiliging van de gegevens van leerlingen en leerresultaten.

De onderwijsinstellingen zijn zelf primair verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens. Hierbij staat voorop, dat zij de beveiliging op orde dienen te hebben. De staatssecretaris geeft hierbij wel aan, dat geen systeem waterdicht is en dat een systeem dat gekenmerkt wordt door openheid nooit volledig beveiligd kan worden zonder onbruikbaar te worden.

De school moet een afweging maken tussen beveiliging via technologie en via het maken van afspraken met docenten en leerlingen. Zo wordt voorgesteld om een strikte scheiding aan te brengen tussen het digitale leermateriaal en de administratieve omgeving met bijvoorbeeld cijfers, absentie-administratie, proefwerken en lestijden.

De staatssecretaris zegt toe, dat via DUO de onderwijsinstellingen op het belang van gegevensbeveiliging worden gewezen.

Gepubliceerd op: 31 mei 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)