Home » Artikelen » Betrokken ouders zijn kritischer en minder tevreden over school

Betrokken ouders zijn kritischer en minder tevreden over school

De mate waarin ouders betrokken zijn bij de school heeft invloed op hun tevredenheid. Ouders met een hoge mate van betrokkenheid zijn kritischer en de algemene tevredenheid is lager, blijkt uit onderzoek van Scholen met Succes op ruim 400 basisscholen.

Betrokken ouders geven de school gemiddeld een 7,5 als rapportcijfer, ouders met een lage betrokkenheid geven een 7,6. Ouders met een hoge betrokkenheid zijn vooral kritischer over de volgende onderdelen: begeleiding van leerlingen met problemen, rust en orde in de klas, omgang van de kinderen met elkaar, aandacht creatieve vakken, overblijven tussen de middag, rust en orde op school, informatie over het kind. Ze zijn ook minder tevreden over de mate waarin de school het aanbod aan de buitenwereld presenteert en de mate waarin (andere) ouders enthousiast over de school praten. Verder blijkt dat ouders met een hoge betrokkenheid meer belang hechten aan begeleiding, sfeer, kennisontwikkeling en contact met de school.

Cijfers betrokkenheid
`Het zijn altijd dezelfde ouders die zich inzetten voor de school´, een veelgehoorde klacht van zowel ouders als schoolteams. Toch blijkt uit de peiling dat 72 procent van de ouders te typeren is als een actieve ouder; 28 procent heeft een zeer lage betrokkenheid bij de school. De mate waarin ouders betrokken zijn verschilt per nationaliteit. Ouders met een Nederlandse nationaliteit zijn het meest betrokken bij de school. Ook Marokkaanse ouders hebben een hoge betrokkenheid. Antilliaanse ouders zijn het minst betrokken. De ouderbetrokkenheid wordt ook bepaald door het opleidingsniveau van de ouders. De betrokkenheid is groter bij ouders met een hoge opleiding. Een actieve vorm van ouderparticipatie is het inzetten van hulpouders en commissieleden. De meeste ouders (42 procent) geven aan soms actief te zijn als hulpouder of commissielid op school. Een aanzienlijk gedeelte van de ouders geeft aan hier niet aan deel te nemen (35 procent). Het is voor scholen dus nog lastig om ouders écht actief te betrekken binnen de school. Ouderavonden en opendagen worden overigens goed bezocht (77 procent), maar nog niet alle ouders zien het nut van deze bijeenkomsten in (20 procent gaat soms en 2,6 procent nooit ). Bijna alle ouders lezen de nieuwsbrief vaak. Het blijkt nog steeds een goed communicatiemiddel te zijn om ouders te informeren over de gang van zaken in de school. Educatief partnerschap, ondersteuning bij het maken van huiswerk, lijkt te werken: 60 procent van de ouders geeft aan vaak te helpen bij het maken van huiswerk.

Gepubliceerd op: 1 december 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020