Home » Artikelen » Betere prestaties door opbrengstgericht werken

Betere prestaties door opbrengstgericht werken

Basisscholen kunnen rekenprestaties van hun leerlingen vergroten door opbrengstgericht te werken. Dit blijkt uit het rapport `Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs´, dat de Inspectie van het Onderwijs begin november naar buiten bracht.

Het rapport laat een positief verband zien tussen de opbrengstgerichtheid van scholen en de leerresultaten van hun leerlingen. Scholen waar leerlingen beter presteren, evalueren de leerresultaten van hun leerlingen vaker en trekken conclusies uit die gegevens. Leerkrachten op deze scholen hebben hoge verwachtingen van hun leerlingen en stemmen hun les af op de verschillen tussen leerlingen. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen deze van leerkrachten die daarvoor specifi eke kennis hebben.

Volgens de inspectie is sprake van opbrengstgericht werken als een school systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de prestaties van haar leerlingen. Om praktische redenen is het onderzoek beperkt tot onderwijs in rekenen-wiskunde op basisscholen. Het onderzoek is uitgevoerd via een representatieve landelijke steekproef op 166 scholen.

Resultaten
Uit de resultaten van de steekproef blijkt dat de meeste scholen beschikken over gegevens om jaarlijks hun opbrengsten te evalueren. Alleen hebben zij vaak geen zicht op de doelen die ze met hun leerlingen willen bereiken. Daardoor is het moeilijk om tot goede verbetermaatregelen te komen.

Leerkrachten leggen over het algemeen duidelijk uit. Maar op 60 procent van de scholen in het onderzoek maken leerkrachten niet duidelijk wat ze met een les willen bereiken. Ze geven leerlingen vaak alleen feedback op het resultaat van hun werk, terwijl feedback op de manier waarop het resultaat is bereikt zinvoller is.

Naar aanleiding van het onderzoek stelt de inspectie dat het bevorderen van opbrengstgericht werken een belangrijke bijdrage kan leveren aan het terugdringen van het aantal zeer zwakke en zwakke scholen en aan het verkorten van de verbetertrajecten. Begin 2011 brengt de inspectie een brochure uit voor scholen en besturen over opbrengstgericht werken in de praktijk.

De AVS vindt de uitkomsten van het onderzoek weinig verrassend. "Veel was uit ander onderzoek al bekend", aldus senior AVS-adviseur Jos Hagens. "Beter zou zijn de aandacht te richten op wat er nodig is om opbrengstgericht werken te laten werken. Een gemiste kans van de inspectie."

Het rapport is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 november 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)