Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Beter vierdaagse schoolweek dan overbelasting schoolleider en leraar

Beter vierdaagse schoolweek dan overbelasting schoolleider en leraar

Er is veel discussie over de (noodzaak van een) vierdaagse schoolweek in verband met het oplopende lerarentekort. Onlangs riep de AOb scholen op een vierdaagse schoolweek in te voeren als het tekort aan leraren te groot is. Minister Slob wil maximaal zeven weken per jaar een vierdaagse schoolweek aanbieden. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het is volstrekt onverantwoord om zittende leerkrachten structureel te overbelasten om de vervangingsproblematiek op de korte termijn op te vangen. Ook kan de schoolleider gezien de eigen belangrijke en zware taak niet steeds voor de klas staan.”

De AVS riep al eerder in de media schoolleiders op om als het nodig is dan maar scherpere keuzes te maken. Van Haren: “Op enig moment zijn er geen vervangers. Korte termijnoplossingen zoals andere functionarissen voor de klas, inzet van klassenassistenten of opvang door andere groepen is eindig en veroorzaakt veel werkdruk.” De AVS-voorzitter voegt hieraan toe, dat als schoolleiders ervoor kiezen om op langere termijn de zittende leerkrachten gezond aan het werk te willen houden, de afweging van het belang van de kinderen niet meer het enige zwaarwegende argument is. “Het welzijn van leerkrachten weegt minstens even zwaar. Het is volstrekt onverantwoord om zittende leerkrachten structureel te overbelasten om de vervangingsproblematiek op de korte termijn op te vangen. Ook kan de schoolleider gezien de eigen belangrijke en eveneens zware taak niet steeds voor de klas gaan staan. Een schoolleider heeft een totaal andere functie in de school dan een leerkracht. De rol van schoolleider is van cruciaal belang voor de kwaliteit van onderwijs en moet dus ook daarom niet uitgehold worden door als vervanger op te treden. “

Scherpere keuzes
De continuïteit van onderwijs staat onder druk. Korte termijnoplossingen zijn een lapmiddel voor de nog zwaarder lange termijnproblematiek. Van Haren: “Dan kan een schoolleider uiteindelijk bijna geen andere keuzes meer maken dan groepen naar huis sturen, opvang verzorgen of de schoolweken en lestijden anders in gaan delen.” De AVS roept haar leden op om niet zelf voor de klas te gaan staan en scherpe keuzes te maken en deze goed te onderbouwen in het gesprek met ouders en de bestuurders.  “Het ‘anders organiseren’ van onderwijs kan zeker deel uitmaken van de oplossing, maar moet vooral vanuit onderwijsinhoudelijke visie bezien worden”, aldus Van Haren.
 
Minister Slob heeft aangegeven niet van plan te zijn een vierdaagse schoolweek structureel toe te staan, nu steeds meer scholen worstelen met een lerarentekort. Maximaal zeven weken per jaar mogen scholen een vierdaagse schoolweek aanbieden, zodat leraren zelf onderwijs kunnen volgen of in geval van calamiteiten. Het lerarentekort geldt ook als calamiteit, aldus de woordvoerder van Slob. Het scholenbestuur Zaan  Primair bijvoorbeeld, was in het najaar genoodzaakt om een vierdaagse schoolweek in te voeren bij drie scholen in de Zaanstreek.

Handreiking lerarentekort
Het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs publiceerden in november een handreiking voor de aanpak van het lerarentekort op basisscholen. De AVS vindt het goed dat een en ander overzichtelijk op een rij is gezet, maar geeft aan dat deze handreiking het kort aan vervangers niet oplost. AVS-voorzitter Petra van Haren: "Naast de continuïteit moet ook vooral de kwaliteit van onderwijs bewaakt worden. Dit kan soms betekenen dat er op kort termijn scherpe keuzes gemaakt moeten worden, zoals het naar huis sturen van klassen. De schoolleider is verantwoordelijk voor het bewaken van werkdruk, ruimte voor professionalisering van teamleden en veiligheid en welzijn van iedereen in de school. Een goed (nood)plan vooraf, passend binnen de eigen mogelijkheden en beleidskaders voor vervanging, is bij de afwegingen zeker behulpzaam. Maar deze handreiking lost het tekort aan vervangers niet op."

Downloads en links
Gepubliceerd op: 13 december 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)