Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Betaalritmes Regeling bekostiging personeel 2010 – 2011 gewijzigd

Betaalritmes Regeling bekostiging personeel 2010 – 2011 gewijzigd

De minister van OCW heeft besloten om de uitbetaling (het betaalritme) van de bekostigingsbedragen voor de beleidsthema's taal, rekenen, opbrengstgericht werken en voor versterking cultuureducatie te wijzigen. In de oorspronkelijke regeling, 'Regeling bekostiging personeel PO 2010-2011 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2010-2011' van 11 juni 2010 en de 'Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2008-2011' van 15 oktober 2008, is opgenomen dat de betaling verdeeld zou worden over de kalenderjaren 2010-2011. Hierin komt verandering. Het totale bekostigingsbedrag voor genoemde beleidsthema's, over de kalenderjaren 2010 en 2011, wordt nog in 2010 uitbetaald. Doel van deze wijziging is om de scholen meer ruimte te bieden de genoemde beleidsthema’s sneller uit te voeren. het totale bekostigingsbedrag voor 2010-2011 verandert niet.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 december 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)