Home » Artikelen » Betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof

Wat is er met ingang van 1 januari 2007 aan de regeling betaald ouderschapsverlof veranderd?

Het doorbetalingspercentage bij betaald ouderschapsverlof is vanaf 1 januari 2007 verlaagd van 75 % naar 55 %. Dat is afgesproken in de CAO PO en de CAO VO, omdat met ingang van die datum het belastingvoordeel overgaat van de werkgever naar de werknemer. Werknemers in het primair en voortgezet onderwijs kunnen het belastingvoordeel benutten door deelname aan de levensloopregeling. Zo gaan zij er niet op achteruit in salaris. In het hier te downloaden artikel (Bron: Werkgeversvereniging Primair Onderwijs) zijn de consequenties van de afspraak voor werkgever én werknemer op een rij gezet.

Download
 Ouderschapsverlof vanaf 1 januari 2001

Gepubliceerd op: 28 februari 2007
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)