Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Bestuurlijke boete voor scholen die verzuim niet melden

Bestuurlijke boete voor scholen die verzuim niet melden

Op 1 januari 2012 is de Leerplichtwet 1969 gewijzigd.Voortaan heeft de Inspectie van het Onderwijs demogelijk heid een bestuurlijke boete op te leggenwanneer het hoofd van de school of instelling deleerplichtwet overtreedt.

Als een leerling niet op school verschijnt, moet de schoolactie ondernemen naar de leerling (en zijn ouders). Deschool moet het verzuim melden bij de leerplichtambtenaarvan de gemeente. Doet een school dit niet of onvoldoende,dan meldt de leerplichtambtenaar dit bij de inspectie.De leerplichtambtenaar spreekt de ouders en leerling aanop het (verzuim)gedrag en de inspectie kan het hoofd vande school of instelling een bestuurlijke boete opleggen.Een gemeente kan een samenwerkingsovereenkomst metde inspectie afsluiten om een invulling te geven aan deuitvoering van de leerplichtwet. De inspectie heeft inmiddelssamenwerkingsovereenkomsten gesloten met de gemeentenAmsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Gepubliceerd op: 19 januari 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)