Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » ‘Bestuur vmbo Maastricht te groot’

‘Bestuur vmbo Maastricht te groot’

Grote schoolbesturen, die in de regio een monopoliepositie innemen, lopen het risico niet scherp genoeg te zijn op de onderwijskwaliteit. Ook zou de Inspectie van het Onderwijs extra alert moeten zijn bij het toezicht van grote besturen. Dit is de mening van verschillende Tweede Kamerleden in een overleg over de onderzoeksrapporten over het vmbo in Maastricht.

Als er geen concurrentie is, is er voor scholen te weinig prikkel om te presteren, denken Tweede Kamerleden. Ook is zo’n groot bestuur misschien ‘too big to control’ en zou deze opgeknipt moeten worden. Peter Kwint van de SP wijst in dat verband op een zes jaar geleden aangenomen motie dat het makkelijker moet maken voor individuele scholen om uit een schoolbestuur te stappen. CDA-kamerlid Michel Rog wil weten wat de mogelijkheden zijn voor de fusie. Een aantal Kamerleden vraagt zich af of de fusietoets niet toch behouden moet blijven. Maar Minister Slob van OCW zegt dat de omvang van een school niets zegt over de kwaliteit. Bovendien kan in krimpgebieden een fusie noodzakelijk zijn.

Kritiek op inspectie
Er was ook kritiek richting inspectie. De inspectie zou bij grotere besturen strakker moeten nagaan hoe de bestuurder zicht houdt op wat er op de scholen gebeurt. De inspectie heeft binnen de kaders geopereerd, maar had meer kunnen en moeten doen, vinden Paul van Meenen (D66) en Roelof Bisschop (SGP).

Gepubliceerd op: 20 december 2018

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)