Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Bestuur Onderwijscoöperatie beraadt zich op voortbestaan

Bestuur Onderwijscoöperatie beraadt zich op voortbestaan

De Onderwijscoöperatie (OC) heeft via een brief aan minister Slob van Onderwijs gereageerd op zijn brief van 26 april jl. over de positie (van het bestuur) van de OC. In zijn brief verzocht de minister het bestuur van de OC zijn activiteiten die direct of indirect samenhangen met de Wet Beroep Leraar zo snel mogelijk stop te zetten.
 
Het bestuur van de OC laat minister Slob weten dat het juridisch niet mogelijk is het bestuur van de OC over te dragen aan een interim-bestuur van leraren, zoals de Tweede Kamer in een met ruime meerderheid aangenomen motie aan de regering heeft verzocht. Volgens de statuten van de OC wordt het bestuur van de OC gevormd door de lidorganisaties, die via hun leden de beroepsgroep vertegenwoordigen. Individuele leraren missen die achterban, aldus de reactie van het bestuur.
 
Wel geeft het bestuur aan dat de zeggenschap over de implementatie van de wet volledig bij leraren moet liggen. Vanuit die overtuiging heeft het bestuur de verantwoordelijkheid hiervoor overgedragen aan de Afvaardiging van de Deelnemersvergadering.
 
De ‘verstrekkende’ besluiten van het bestuur van de OC worden op korte termijn aan de vertegenwoordiging van het personeel en vervolgens aan de ALV voorgelegd. Voordat de ALV een besluit kan nemen, moet de OC duidelijke afspraken met de minister maken over de afbouw van de activiteiten die de OC op dit moment uitvoert.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 mei 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)