Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Bestaande arbocontracten nog tot 1 juli 2018 geldig

Bestaande arbocontracten nog tot 1 juli 2018 geldig

Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande arbocontracten aan de nieuwe wetgeving aan te passen.

In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol gekregen bij het arbobeleid en zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

De wijziging van de Arbowet houdt onder andere in dat vanaf 1 juli 2018 werknemers het recht hebben op een gesprek met de bedrijfsarts, ook als er nog geen klachten zijn. Verder mag de werknemer een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen. Die wordt betaald door de werkgever.

Het niet voldoen aan de nieuwe wetgeving kan leiden tot boetes van de Inspectie SZW. Deze kunnen oplopen tot € 1500.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 juni 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)