Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Beroepscommissie funderend onderwijs per 1 januari 2017 van start

Beroepscommissie funderend onderwijs per 1 januari 2017 van start

In de CAO PO 2016-2017 en de CAO VO 2016-2017 hebben de sociale partners afgesproken dat gedurende de looptijd van de cao één landelijke beroepscommissie voor het funderend onderwijs wordt ingesteld, die disciplinaire maatregelen vanuit schoolbesturen zal toetsen en bezwaren tegen overplaatsing behandelt. Deze nieuwe landelijke commissie is per 1 januari 2017 gestart.

Met de instelling van deze nieuwe commissie is er een einde gekomen aan de bevoegdheid van de eerdere Commissies van Beroep voor het primair en voortgezet onderwijs.
De ‘Commissie van beroep funderend onderwijs’ is ondergebracht bij Stichting Onderwijsgeschillen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 januari 2017

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)