Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Beoordeling leerresultaten basisscholen soepeler bij zorgleerlingen
Regeling leerresultaten PO 2014 gewijzigd

Beoordeling leerresultaten basisscholen soepeler bij zorgleerlingen

Minister Slob heeft op 4 april 2018 laten weten dat de Regeling leerresultaten PO 2014 is gewijzigd. Er zijn twee tabellen aan deze regeling toegevoegd. De Onderwijsinspectie heeft nu meer mogelijkheden om bij de beoordeling van leerresultaten van basisscholen rekening te houden met de aanwezigheid van veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
 
Door deze maatregel uit het regeerakkoord kan de inspectie scholen die veel leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften opvangen toch een voldoende beoordeling geven van de leerresultaten. De school moet dan aan kunnen tonen dat zij wel het beste uit de kinderen heeft gehaald. Voorheen kon de inspectie dan alleen van een negatief oordeel afzien door het oordeel ‘niet te beoordelen’ te geven.
 
De inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling wijkt af van de minimuminvoeringstermijn die geldt in het kader van de vaste verandermomenten. De datum van inwerkingtreding is gelegen binnen twee maanden na publicatie van de regeling in de Staatscourant. Reden hiertoe is dat de aangepaste normtabellen gebruikt dienen te worden voor de normering van de eindtoetsen po die vanaf 16 april 2018 worden afgenomen. Hiermee wordt voorkomen dat een deel van de in 2018 gemaakte eindtoetsen po niet juist kan worden genormeerd.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 april 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

De AVS Helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur. Via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Tijdens de zomervakantie is de helpdesk gesloten vanaf 26 juli t/m 10 augustus.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2017)