Home » Artikelen » Beloning schoolbestuurders meer in lijn met cao

Beloning schoolbestuurders meer in lijn met cao

De beloningen van schoolbestuurders liggen meer in lijn met de in de cao’s vastgestelde criteria. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker hebben er vertrouwen in dat het aantal bestuurders met een bezoldiging boven de norm de komende jaren daalt. Dat schrijven de OCW-bewindslieden in een brief aan de Tweede Kamer over de tweede monitor beloningscodes/cao’s 2013.

De rapportage beschrijft in hoeverre de beloningen in de onderwijssectoren in overeenstemming zijn met de door de sector zelf opgestelde salarisklassen. In vergelijking met de nulmeting van september 2014 (over het jaar 2012) liggen de beloningen meer in lijn met de in de cao’s vastgestelde criteria. Ook blijkt dat de kwaliteit van de data is verbeterd en dat meer instellingen de gegevens in het jaarverslag hebben opgenomen. De monitor laat zien dat in het primair en voortgezet onderwijs 2,5 procent van de bestuurders meer krijgt dan de Wet normering topinkomens toestaat.

De bewindslieden benadrukken dat de monitor een macrobeeld geeft en niet ingaat op beloningen van individuele bestuurders. Onder het overgangsrecht mogen te hoge beloningen maximaal vier jaar gerespecteerd worden. Daarna moet de beloning in drie jaar worden teruggebracht toto het geldende maximum. Uiterlijk in 2020 moeten alle bestuurders hun beloning onder het maximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) hebben gebracht.

Bezoldigingen toezichthouders
Een groot deel van de toezichthouders in het primair en voortgezet onderwijs is onbezoldigd. 3,8 procent van de toezichthouders in het po zit boven de sectorale norm tegenover 1,1 procent in het vo. In het primair onderwijs krijgt een toezichthouder gemiddeld 3.175 euro per jaar. In het voortgezet onderwijs ligt dit op 3.530 euro. Voorzitters van raden van toezicht krijgen gemiddeld 12.342 euro per jaar in het po, in het vo is dit 13.722 euro.

Gepubliceerd op: 24 april 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)