Home » Artikelen » Beleidsregels DAMU-licentie VO en Topsporttalentschool VO geëvalueerd

Beleidsregels DAMU-licentie VO en Topsporttalentschool VO geëvalueerd

Voor jonge sport-, dans- en muziektalenten zijn er twee specifieke regelingen op schoolniveau. Deze beleidsregels (DAMU en Topsporttalentschool) zijn geëvalueerd. Minister Slob heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de uitkomsten van deze evaluaties en zijn voornemens. In zijn brief geeft Slob inzicht in de ruimte die er al is voor maatwerk voor (talentvolle) leerlingen.

Reguliere scholen in het voortgezet onderwijs hebben sinds 1 augustus 2015 veel ruimte om de onderwijstijd naar eigen inzicht in te vullen, ook met minder lesuren. Maatwerk op gebied van onderwijstijd is voor elke leerling mogelijk. Leerlingen hoeven niet allemaal dezelfde hoeveelheid onderwijstijd volgens hetzelfde lesrooster te krijgen. Daarnaast zijn er ook twee specifieke regelingen op schoolniveau bestemd voor de sport-, dans- en muziektalenten. Deze talenten moeten namelijk al op jonge leeftijd veel trainingsuren maken en dat vraagt om een goede afstemming tussen onderwijs en sport, dans of muziek. De toptalenten in sport en dans of muziek krijgen op basis van deze regelingen extra ruimte om hun talent te ontwikkelen op de Topsporttalentscholen en de DAMU-scholen, omdat hun studielast wordt verlicht door de mogelijkheden om af te wijken van de voorgeschreven examenvakken en door het kunnen doen van gespreid examen. Ook krijgen deze toptalenten aparte begeleiding voor dans, muziek en sport in de vorm van een coördinator. Ze zijn zo zeker van bepaalde ondersteuningsfaciliteiten, zoals een aangepast rooster.

In zijn brief geeft de minister aan welke ervaringen uit de evaluaties zijn gekomen en waar de verbeterpunten liggen. Een verbeterpunt is het voornemen om het vereiste maximum aantal leerlingen per sport te verhogen van 11 naar 15 leerlingen.

De Topsporttalentscholen en de DAMU-scholen bieden hun leerlingen extra mogelijkheden om hun passie en onderwijs te kunnen combineren. De minister gaat er vanuit dat door de aanpassingen van de bovengenoemde beleidsregels het maatwerk aan de sport-, dans- en muziektalenten op de Topsporttalentscholen en de DAMU-scholen nog beter zal worden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 oktober 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)