Home » Artikelen » Beleidsmaatregel ontheffingen speciaal onderwijs

Beleidsmaatregel ontheffingen speciaal onderwijs

Verzoek voortaan aan inspectie
Op 1 juli 2010 zijn wijzigingen doorgevoerd om de administratieve belasting voor zowel scholen als inspectie effectiever te maken. De beleidsmaatregel stelt de manier vast, waarop scholen voor speciaal onderwijs verzoeken kunnen doen om toestemming, instemming dan wel ontheffi ng te krijgen om van bepaalde wet- en regelgeving af te wijken.

Deze verzoeken zijn veelal nodig om aan de speciale behoefte te kunnen voldoen van leerlingen. Het gaat met name om af te wijken van de minimum aantal uren onderwijstijd, toe te staan dat een kind eerder wordt toegelaten dan de toegestane toelatingsleeftijd, ontheffi ng te verlenen van het voorschrift dat leerlingen het voortgezet speciaal onderwijs moeten verlaten bij het bereiken van de leeftijd van twintig jaar en ontheffi ng te verlenen van de duur van de stages in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Verzoeken voor ontheffing moeten voortaan ingediend te worden bij de Inspectie van het Onderwijs (Sector EC - ontheffi ngsverzoeken, Postbus 2730, 3500 GS Utrecht).

Gepubliceerd op: 9 september 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)