Home » Artikelen » Beleidsmaatregel inspectie inzake verlenen van ontheffingen WEC en Onderwijskundig besluit WEC

Beleidsmaatregel inspectie inzake verlenen van ontheffingen WEC en Onderwijskundig besluit WEC

Op 1 juli 2010 zijn wijzigingen doorgevoerd om de administratieve belasting voor zowel scholen als inspectie effectiever te maken.

De beleidsmaatregel stelt de wijze vast, waarop scholen voor speciaal onderwijs verzoeken kunnen doen om toestemming, instemming dan wel ontheffing te krijgen om van bepaalde wet - en regelgeving af te wijken. Deze verzoeken zijn veelal nodig om aan de speciale behoefte te kunnen voldoen van leerlingen.  Het gaat met name om af te wijken van de minimum aantal uren onderwijstijd, toe te staan dat een kind eerder wordt toegelaten dan de toegestane toelatingsleeftijd en ontheffing te verlenen van het voorschrift dat leerlingen het voortgezet speciaal onderwijs moeten verlaten bij het bereiken van de leeftijd van 20 jaar en ontheffing te verlenen van het voorschrift dat de duur van de stages in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Verzoeken voor ontheffing dienen in het vervolg ingediend te worden bij:
Inspectie van het Onderwijs

Sector EC - ontheffingsverzoeken
Postbus 2730
3500 GS Utrecht.

Gepubliceerd op: 24 augustus 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)