Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Beleidsagenda lerarenopleidingen

Beleidsagenda lerarenopleidingen

Na overleg met de universiteiten en hogescholen heeft het ministerie van OCW de contouren van het toekomstig beleid voor de opleidingen tot leerkracht op papier gezet. Het ministerie stelt daarbij voorop dat het huidige stelsel in staat moet zijn om te voorzien in de vraag naar meer differentiatie, hoogwaardiger expertise, meer kwaliteit en rendement.

Inmiddels is de conceptbeleidsagenda voor de jaren 2005 - 2008, een gezamenlijk werkstuk van OCW en de opleidingen, besproken met vertegenwoordigers van de onderwijsorganisaties. De bedoeling is dat tijdens een conferentie begin november duidelijk wordt of de beleidsagenda op draagvlak uit het veld kan rekenen. Daarna vindt de parlementaire behandeling van de beleidsagenda plaats.

Vernieuwingen nodig
Om aan de veranderende vraag vanuit het veld te kunnen voldoen, is vernieuwing van het stelsel nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Meer samenhang en evenwicht tussen vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek
  • De behoeften van scholen moeten meer leidend zijn voor de inrichting van opleidingen
  • Flexibele opleidingstrajecten en doorlopende leerlijnen voor verschillende doelgroepen

De doelstelling van de vernieuwing van het stelsel is naast maatwerk en flexibilisering een meer algemene kwaliteitsslag. Belangrijk hierbij is dat de lerarenopleidingen, zowel de HBO- als de WO-opleidingen, de komende jaren een essentiële bijdrage moeten leveren aan de het oplossen van de knelpunten op de onderwijsmarkt.

Wat vindt u ervan?
Hieronder kunt u de complete tekst van de conceptbeleidsagenda downloaden. Voordat de AVS tijdens de conferentie van begin november deelneemt aan de discussie en de meningsvorming, vragen wij onze leden om hun opvatting over dit voor de komende jaren zo belangrijke onderwerp. De leden van de AVS die deelnemen aan het scholenpanel is daarom verzocht om enkele vragen over de inhoud van de conceptbeleidsagenda te beantwoorden.

 Beleidsagenda lerarenopleidingen (WORD)
 Beleidsagenda lerarenopleidingen (PDF)

Gepubliceerd op: 15 september 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders