Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Belastingmaatregelen onderwijs 2012 gepubliceerd

Belastingmaatregelen onderwijs 2012 gepubliceerd

Het ministerie van OCW heeft een overzicht van relevante belastingmaatregelen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap voor het jaar 2012 gepubliceerd.

De publicatie bevat een beschrijving van fiscale regelingen voor kennisvermeerdering, schenkingen, arbeidsparticipatie, secundaire arbeidsvoorwaarden, cultureel beleggen, monumenten, onderwijs en leermateriaal (btw), musea, theaters en bibliotheken (btw). Wat betreft de secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen specifieke vrijstellingen of verlaagde belastingtarieven worden toegepast in het kader van opleidingen gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst of in geval van het op peil houden van vakkennis. Ook belastingvrije reiskosten vallen onder deze regeling: abonnementen voor openbaar vervoer voor het werk, vergoedingen voor zakelijke reizen en woon-werkverkeer voor maximaal € 0,19 per kilometer en het belastingvrij vergoeden van een fiets (eens in de drie jaar tot € 749 en per jaar van met de fiets samenhangende zaken tot € 82). Werknemers die deelnemen aan de levensloopregeling met een saldo van 3.000 euro of meer, kunnen doorgaan met deze regeling. In 2013 kunnen zij hun levensloopsaldo zonder nadelige fiscale gevolgen omzetten naar de vitaliteitregeling. Men kan in het kader van deze laatste regeling maximaal 5.000 euro per jaar fiscaal aftrekbaar sparen, tot maximaal 20.000 euro. Ook is in de regeling opgenomen dat onderwijs en de diensten en leveringen die daarmee nauw samenhangen zijn vrijgesteld van btw. Een voorbeeld hiervan is detachering van personeelsleden; de regeling gaat hier gedetailleerd op in. Verder geldt er een verlaagd btw-tarief voor schoolboeken en digitaal lesmateriaal.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 9 januari 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)