Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Belangrijkste aandachtspunten pensioenakkoord

Belangrijkste aandachtspunten pensioenakkoord

Op 18 december 2013 is een pensioenakkoord bereikt. Het kabinet blijft er van uitgaan dat ook met een lagere pensioenopbouw wel voldoende gespaard kan worden voor een goede pensioenvoorziening.

Een korte samenvatting van de genomen besluiten:
- Vanaf 2015 mag er jaarlijks binnen de fiscale ruimte 1,875 procent van het inkomen voor pensioen worden gespaard. Nu is dat nog 2,25 procent. De pensioenopbouw van 1,875 procent geldt tot een jaarinkomen van € 100.000. Voor een hoger jaarinkomen komt een vrijwillige spaarregeling. Die wordt betaald met geld uit het sociaal akkoord.
- Door de lagere pensioenopbouw kunnen de pensioenpremies verlaagd worden. De Nederlandsche Bank houdt hierop toezicht.
- Er komt een apart pensioenfonds voor zzp-ers.

 

Gepubliceerd op: 19 december 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)