Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Bedragen personele bekostiging schooljaar 2014 – 2015 aangepast

Bedragen personele bekostiging schooljaar 2014 – 2015 aangepast

Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de aanpassing van de bedragen voor de bekostiging van het personeel voor het schooljaar 2014 – 2015 bekendgemaakt via de Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2014 – 2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 2014 – 2015 van 28 september 2015.

Uit de toelichting blijkt dat de enige aanpassing gaat om de aanpassing van de werkgeverslasten in de markt van 0,44 procent op jaarbasis voor 2015. Verder wordt ingegaan op de wijzigingen die tussentijds al hebben plaatsgevonden door de diverse afgesloten akkoorden (Regeerakkoord, NOA en begrotingsafspraken 2014). Eventuele wijzigingen die in het nog resterende schooljaar hun beslag vinden, worden ‘opgespaard’ tot een definitieve vaststelling tegen het einde van het schooljaar.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 13 oktober 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders