Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Bedragen personele bekostiging PO voor het schooljaar 2017–2018 bekendgemaakt

Bedragen personele bekostiging PO voor het schooljaar 2017–2018 bekendgemaakt

Demissionair staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op 28 maart 2017 de Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018 gepubliceerd. De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling over het schooljaar 2017–2018 worden de daarvoor noodzakelijke prijzen en bedragen vastgesteld.
 
Dekker geeft in de regeling aan dat er geen inhoudelijke wijzigingen zijn ten opzichte van de regeling voor schooljaar 2016–2017. Wel zijn prijsaanpassingen doorgevoerd. De in de regeling opgenomen prijsaanpassingen betreffen de verwerking van enerzijds de kabinetsbijdrage voor 2017 en anderzijds verwerking van de oploop in het functiemixbudget. Ook is een correctie doorgevoerd voor de eenmalige bijdrage in het kader van de herstelopslag over de maanden april tot en met december 2016.Ten opzichte van de voorlopig vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2016–2017 komt de aanpassing per 1 augustus 2017 voor de leraren op 2,506 procent en voor het onderwijsondersteunend personeel en voor de schoolleiding op 2,301 procent; de aanpassing van alle bedragen personeels- en arbeidsmarktbeleid bedraagt 2,506 procent. Het bedrag per leerling voor personeel en arbeidsmarktbeleid is daarnaast met 1,13 euro verhoogd in verband met een kleine oploop in de afgesproken budgetten van de investeringsafspraken uit het NOA.

De opslag voor het Vervangingsfonds is per 1 augustus 2017 ongewijzigd vastgesteld op 4,026 procent van de loonkosten en ook de opslag voor het Participatiefonds is ongewijzigd vastgesteld op 1,00 procent van de loonkosten. De opslagen en percentages in de bekostiging worden normatief vastgesteld en komen daarom niet altijd overeen met de exacte kosten die individuele schoolbesturen op onderdelen moeten maken. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de bedrijfsvoering.

De Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018 is hieronder te downloaden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 29 maart 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)