Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Bedragen personele bekostiging personeel PO voor het schooljaar 2011–2012 vastgesteld

Bedragen personele bekostiging personeel PO voor het schooljaar 2011–2012 vastgesteld

Onderwijsminister Van Bijsterveldt heeft de bedragen personele bekostiging voor het primair onderwijs in 2011/2012 bekend gemaakt.

De GPL-bedragen 2011/2012 voor onderwijzend personeel zijn in het kader van het actieplan LeerKracht aangepast voor de verhoging tot en met 2011. Wanneer de afgesproken doelstellingen voor de functiemix in 2011 worden gehaald, zal ook de oploop 2012 worden toegekend. Ten opzichte van de voorlopig vastgestelde prijzen in 2010/2011 komt hiermee de aanpassing per 1 augustus 2011 voor het onderwijzend personeel op 0,16 procent. Voor het onderwijsondersteunend personeel komt deze aanpassing op 0,04 procent. Voor de directie is het aanpassingspercentage 0,065 procent. Dit percentage wordt mede veroorzaakt door de extra maatregelen voor adjunct-directeuren.

De opslag voor het Vervangingsfonds wordt per 1 augustus 2011 niet gewijzigd en is vastgesteld op 4,75 procent van de loonkosten. Ook de opslag voor het Participatiefonds is ongewijzigd vastgesteld op 1 procent van de loonkosten.

De onderdelen van het actieplan LeerKracht die opgenomen zijn in de prijsaanpassing zijn:

  • doorwerking van de verkorting van de carrièrepatronen onderwijzend personeel en de invoering van de functiemix;
  • doorwerking van de afspraken over de salarisontwikkeling van adjunct-directeuren.

Nog niet opgenomen zijn de doorwerking van de eerdere salarismaatregelen en de doorwerking van het actieplan LeerKracht. De regeling bevat ook de bekostigingsbedragen voor de personele lumpsumbekostiging en voor het budget  voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor het schooljaar 2011/2012. Verder behelst de regeling de bekostigingsbedragen voor bijzondere situaties zoals rugzakken, schipperskinderen, zigeunerkinderen, et cetera. Deze bijzondere situaties zijn zoveel mogelijk in deze regeling gebundeld. De regeling bevat eveneens een eerste wijziging als gevolg van de maatregelen Passend onderwijs en een uitgebreide toelichting op het gebied van de taakstelling Passend onderwijs. Verder wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe systemen op het gebied van de zorgbekostiging, visueel en auditief/communicatief gehandicapte leerlingen en leerlingen justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorginstellingen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 4 mei 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)