Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2009 – 2010 aangepast

Bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2009 – 2010 aangepast

Bij circulaire van 9 augustus 2009 zijn de nieuwe bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2009 – 2010 aangepast. In de toelichting van deze circulaire (Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2009 – 2010 en aanpasssing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2009 – 2010, kenmerk PO/FenV/2009-132268) wordt per onderdeel aangegeven welke bijstelling heeft plaatsgevonden.

U kunt de regeling downloaden via www.cfi.nl. Door de publicatie komt de circulaire van 2 april 2009, nr. PO/FenV-2009/107920, te vervallen.

Gepubliceerd op: 1 september 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)