Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Bedragen leerlinggebonden budget VO 2011 – 2012 aangepast

Bedragen leerlinggebonden budget VO 2011 – 2012 aangepast

De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft de bedragen leerlinggebonden budget VO 2011 – 2012 aangepast en vastgesteld. Hierbij heeft zij ingespeeld op de wijzigingen in het kader van passend onderwijs.

De Regeling bekostiging personeel PO 2011 – 2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011 – 2012 kunt u hier downloaden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 4 mei 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)