Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Bedragen landelijk gemiddelde personeelslast (GPL) 2010 VO gepubliceerd

Bedragen landelijk gemiddelde personeelslast (GPL) 2010 VO gepubliceerd

De staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft op 12 februari 2010 de Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2010 gepubliceerd.

Uit de publicatie blijkt, dat de extra middelen in het kader van het Convenant Leerkracht van Nederland ten behoeve van de verdere inkorting van carrièrelijnen en de invoering van de landelijke functiemix en de faciliteiten voor werkzaamheden voor het georganiseerd overleg en voor vakbondswerkzaamheden (G.O.- en vakbondsfaciliteiten) in deze regeling zijn verwerkt. Dit heeft een positieve invloed op de vastgestelde bedragen. Verder heeft een bijstelling plaats gevonden in verband met een taakstelling op de vervangings- en wachtgeldkosten. Dit heeft een negatieve invloed op de vaststelling van de bedragen.

De regeling aanpassing en vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2008 en 2009 wordt als gevolg van deze publicatie gelijktijdig ingetrokken. Afhankelijk van besluitvorming van het kabinet in 2010 over de definitieve kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2010 (incl. sociale werkgeverslasten) kunnen deze bedragen per 1 januari 2010 nog wijzigen. In het voorjaar van 2010 wordt hierover meer duidelijkheid verstrekt.

Gepubliceerd op: 20 februari 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)