Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Bedragen landelijke gemiddelde personeelslast VO 2011 vastgesteld

Bedragen landelijke gemiddelde personeelslast VO 2011 vastgesteld

De minister van OCW mevrouw Van Bijsterveldt heeft de aangepaste bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (GPL) per 1 januari 2011 opnieuw vastgesteld. Het opnieuw vaststellen van de bedragen heeft te maken met enerzijds de toevoeging van extra middelen voor de verdere inkorting van carrièrelijnen en de invoering van de landelijke functiemix in het kader van het “Convenant Leerkracht van Nederland” en anderzijds met een taakstelling op de vervangings- en wachtgeldkosten. Uit de Regeling blijkt, dat de GPL-bedragen voor de categorieën directie en onderwijsondersteunend personeel licht (0,1%) zijn gedaald als gevolg van de taakstelling vervangings- en wachtgeldkosten. De GPL-bedragen voor de categorie personeel stijgen met 0,7% (-/- 0,1 als gevolg van de taakstelling vervangings- en wachtgeldkosten en + 0,8% verdere inkorting van de carrièrelijnen functiemix). Hetzelfde geldt voor de aanvullende bekostiging voor de personeelscategorie leraren. Afhankelijk van besluitvorming van het kabinet over de definitieve kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2011, kunnen deze bedragen nog wijzigen. De “Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2010” van 21 januari 2010 wordt ingetrokken.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 maart 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)