Home » Artikelen » Bedragen gemiddelde personeelslast verhoogd

Bedragen gemiddelde personeelslast verhoogd

De gemiddelde personeelslast (gpl-)bedragen van de Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2013 en 2014, worden per 1 januari 2014 verhoogd.  Ook de ondersteuningsbedragen per leerling lwoo en pro van de Regeling vaststelling ondersteuningsbedragen per leerling lwoo en pro, kalenderjaar 2014, worden verhoogd. Dat staat in deze gewijzigde regelingen van de staatssecretaris van OCW.
 
De verhoging heeft te maken met de toevoeging van de kabinetsbijdrage voor de financiering van de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten en extra middelen die in het kader van het Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA) voor primaire arbeidsvoorwaarden beschikbaar zijn gekomen.
 
Naar verwachting worden de (gpl-)bedragen met ingang van 1 januari 2015 nog gewijzigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de meerjarige doorwerking van diverse maatregelen (zoals Lenteakkoord, profielen havo/vwo, volgende tranche in het kader van functiemix en NOA-middelen). In het najaar van 2014 wordt daarover meer duidelijkheid verstrekt.
De desbetreffende maatregelen voor 2014 zijn hieronder nader toegelicht.

Maatregelen per 1 januari 2014
Voor alle personeelscategorieën zijn de volgende maatregelen van invloed op de gpl- en ondersteuningsbedragen per 1 januari 2014:
· Kabinetsbijdrage 2014 voor de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten;
· Extra middelen in het kader van NOA voor primaire arbeidsvoorwaarden.
 
Uitbetaling
DUO specifieert zo spoedig mogelijk in het overzicht financiële beschikkingen de berekening van de bijstelling voor het kalenderjaar 2014. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de (gpl)-bedragen zoals die nu in deze regeling vanaf 1 januari 2014 zijn vastgesteld.

De gpl-regeling voortgezet onderwijs 2014 geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014.

Artikelsgewijs
Artikel I
Per 1 januari 2014 gaan de landelijke gpl-bedragen voor alle categorieën met 0,43 procent omhoog. Deze wijziging is het gevolg van de onder de kop Maatregelen per 1 januari 2014 vermelde aanpassingen. Hetzelfde geldt voor de aanvullende personele bekostiging. Deze wijziging heeft alleen betrekking op artikel 4 van de Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2013 en 2014.
 
Artikel II
De verhoging werkt ook door naar de ondersteuningsbedragen lwoo en pro omdat dit onderdelen zijn van de reguliere personeelsbekostiging. Het betreft alleen artikel 2 van de Regeling vaststelling ondersteuningsbedragen per leerling lwoo en pro, kalenderjaar 2014.

Download regeling
 

Gepubliceerd op: 24 september 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020