Home » Artikelen » BBWO en BZA omgezet in regelingen WOPO en ZAPO

BBWO en BZA omgezet in regelingen WOPO en ZAPO

Door de volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs per 1 januari 2014 zijn vanaf dan het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO) en het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BZA) ingetrokken.

Om aansluiting te waarborgen hebben de sociale partners afgesproken deze besluiten om te zetten in regelingen en deze op te nemen in de verlengde CAO PO 2013. De BBWO is vervangen door de Regeling Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) en de BZA is vervangen door de Regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO). Beide regelingen zijn opgenomen in Bijlage XVI van de verlengde CAO PO 2013. Ook de verwijzingen naar deze regelingen zijn in de verlengde CAO PO 2013 tekstueel aangepast.

verlengde-cao-po-2013.pngVerlengde cao in boekvorm
Als gevolg van bovenstaande afspraken, hebben de bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid een vertaalslag ondergaan en zijn zij als bijlage XVI als regeling Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) en regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO) opgenomen in de verlengde CAO PO 2013.

De verlengde CAO PO 2013 is vanaf heden verkrijgbaar in boekvorm. De publicatie is te bestellen via deze link. Ook kunt u de digitale versie downloaden (zie rechterkolom).

Lijst met errata
De sociale partners hebben met elkaar een erratalijst vastgesteld voor de verlengde CAO PO 2013. In de tekst van de verlengde cao zijn de errata verwerkt. Het betreffen tekstuele aanpassingen en ook het opnemen van de WOPO (Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs) en de ZAPO (regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs) in bijlage XVI. De erratalijst is eveneens te downloaden in de rechterkolom.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 10 januari 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)