Home » Artikelen » Basisscholen zoeken zo’n 4200 nieuwe collega’s

Basisscholen zoeken zo’n 4200 nieuwe collega’s

Scholen in het primair onderwijs zoeken nog zo’n 4200 nieuwe collega’s voor het komende schooljaar: zo’n 3500 leraren, 320 schoolleiders en 400 onderwijsondersteuners. Dat blijkt onderzoek (onder ruim 300 schoolbesturen) van DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van de PO-Raad.

Ten opzichte van vorig jaar is het lerarentekort met zo’n vijf procent gegroeid. De schoolbesturen denken de komende weken nog een deel van de vacatures te kunnen vervullen, maar verwachten voor 1400 vacatures helemaal geen leraren te kunnen vinden. Hierbij gaat het om zowel vacatures voor reguliere banen als om vacatures voor de vervanging van zieke werknemers en werknemers die met zwangerschapsverlof zijn. Scholen kampen ook met een tekort aan schoolleiders en onderwijsondersteuners: zo’n 320 schoolleiders en 400 onderwijsondersteuners worden momenteel nog gezocht. Bijna een op de twintig scholen dreigt daarmee zonder schoolleider te komen zitten.

De helft van de schoolbestuurders ziet zich genoodzaakt om klassen naar huis te sturen. Een op de vier schoolbesturen met tekorten geeft aan noodgedwongen onbevoegden voor de klas te zetten. Vorig jaar was dit bij een op de zes schoolbesturen. Ook worden vaker stagiaires van de lerarenopleidingen ingezet (55 procent in 2019, 45 procent in 2018) en vragen schoolbesturen vaker aan leraren om later met pensioen te gaan (14 procent in 2019, 8 procent in 2018). Ook zegt vier procent een vierdaagse schoolweek niet langer uit te sluiten.

De meest genoemde manieren, volgens de bestuurders, om om te gaan met het (verwachte) lerarentekort binnen de organisatie zijn: leraren die parttime werken vragen om meer uren voor de groep(en) te staan (68 procent), het inzetten van LIO-stagiaires (55 procent) en het aannemen van onderwijsassistenten (54 procent). Ook voegen besturen groepen samen en zetten ze vakleerkrachten in voor onder andere bewegingsonderwijs en muzieklessen.

Wat opvalt is dat een kleiner deel van de scholen met tekorten kampt, vergeleken met 2018, maar dat die tekorten op sommige scholen dus wel heel groot zijn, omdat het totaal aantal vacatures wel gestegen is.

Effecten tekorten
De belangrijkste effecten van de tekorten zijn dat de werkdruk (verder) omhoog gaat (volgens 91 procent van de besturen) en dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan (78 procent). Het gevolg van de werkdruk is onder andere dat er minder tijd is voor leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben (geeft 60 procent van de bestuurders aan). De kwaliteit van het onderwijs leidt eronder, niet alleen omdat ook onbevoegden lesgeven, maar ook omdat er lang niet altijd tijd en ruimte over is voor bijvoorbeeld bijscholing van personeel.
 
Omdat het nijpende tekort aan leraren en schoolleiders en de hoge werkdruk een acute bedreiging vormen voor het bieden van het beste onderwijs, hebben de onderwijsbonden en werkgeversorganisaties in po en vo een dringende oproep aan minister Slob gedaan om 423,5 miljoen euro te investeren in het funderend onderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 juli 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)