Home » Artikelen » Basisscholen goed voorbereid op heropening
Onderzoek DUO Onderwijsonderzoek & Advies in samenwerking met het AD

Basisscholen goed voorbereid op heropening

De basisscholen zijn er klaar voor. Op nagenoeg alle scholen zijn duidelijke afspraken gemaakt om zo de opening vanaf 11 mei tot een succes te maken. Op meer dan de helft van de scholen wordt gestart met een ‘incompleet team’, maar dat levert geen problemen op. Dat blijkt uit onderzoek onder 1.250 po-leerkrachten door DUO Onderwijsonderzoek & Advies in samenwerking met het AD.
 
Een ruime meerderheid van de leerkrachten (80 procent) heeft er veel zin in om op 11 mei weer aan de slag te gaan met hun leerlingen. De gereserveerde houding van de overige leerkrachten heeft met name te maken met dat zij vinden dat het eigenlijk niet verantwoord is de scholen op 11 mei te openen. Driekwart van de leerkrachten (72 procent) vindt dat de school goed is voorbereid op de nieuwe situatie (9 procent vindt dat niet).
 
Ruim de helft van de basisscholen (57 procent) start op 11 mei met een incompleet team. Dat levert echter, zo geven de leerkrachten aan, over het algemeen geen problemen op.
 
Op de scholen zijn over tal van onderwerpen (redelijk) duidelijke afspraken gemaakt: over het ‘afleveren’ van kinderen door hun ouders, over het spreiden van de pauzes over de leerlingen, over het schoonmaken van de klaslokalen, over looproutes in de school waaraan de leerlingen zich moeten houden, et cetera.
 
Schoolleiding ondersteunt team goed
Driekwart van de leerkrachten (75 procent) vindt dat de schoolleiding er alles aan doet om het schoolteam te ondersteunen in deze moeilijke periode (9 procent vindt dat niet). Eveneens driekwart (72 procent) heeft er veel vertrouwen dat de school goed voorbereid is op de nieuwe situatie (deels op school verzorgen van het onderwijs, deels afstandsonderwijs); 9 procent heeft dat vertrouwen niet.
 
Drie op de vijf leerkrachten (60 procent) geven aan dat hun leerlingen zonder grote leerachterstanden over zullen gaan naar de volgende groep. Bovendien geeft twee derde van de leerkrachten (64 procent) aan dat eventuele leerachterstanden in het komende schooljaar vrij gemakkelijk weggewerkt zullen worden (9 procent verwacht dat niet).
 
Incompleet team geen onoverkomelijk probleem
Op twee op de vijf basisscholen (43 procent) wordt op 11 mei gestart met een complete bezetting: alle leerkrachten staan weer voor hun groep(en). Ruim de helft van de basisscholen (57 procent) start met een incompleet team. Op deze scholen komen gemiddeld drie leerkrachten niet naar school op 11 mei. De overgrote meerderheid van de leerkrachten op deze scholen (92 procent) geeft aan dat dit geen problemen oplevert of dat de problemen die het oplevert te overzien zijn.
 
Duidelijke afspraken 
Op nagenoeg alle scholen zijn voor de opening van 11 mei afspraken gemaakt over:
1) hoe ouders hun kinderen ‘afleveren op school’ (99 procent van de leerkrachten geeft aan dat daar duidelijke of redelijk duidelijke afspraken over zijn gemaakt)
2) het spreiden van de pauzes over de groepen/leerlingen (96 procent)
3) hoe leerkrachten met de ouders communiceren over hun kinderen (96 procent), 4) het (frequenter dan normaliter) schoonmaken van de klaslokalen (92 procent)
5) hoe leerkrachten met hun leerlingen omgaan (over bijv. het afstand houden; 93 procent)
6) hoe het personeel in de teamruimte/personeelskamer met elkaar omgaat (94 procent)
7) het ‘ruimtelijk verdelen van het schoolplein’ over de verschillende groepen (90 procent) en
8) looproutes in de school waaraan leerlingen zich moeten houden (90 procent).
Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 mei 2020

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders