Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Basisdocument (toelichting) sponsoring

Basisdocument (toelichting) sponsoring

Dit basisdocument is een toelichting bij het sponsering convenant. Alle bij sponsering betrokken partijen, ouders/verzorgers, leerlingen, bevoegd gezag, personeel en bedrijven, vinden in dit document uitleg over gedragsregels en wetgeving rondom sponsoring.

Basisdocument Sponsoring

Gepubliceerd op: 4 augustus 2005

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (6e herziene uitgave september 2017)