Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Balans
Kaderspel

Balans

Het vak leidinggevende kent veel rollen en verantwoordelijkheden die allemaal heel belangrijk zijn. In het primair onderwijs hebben schoolleiders vaak leiderschaps- én managementtaken. Dit betekent dat er continu gewogen moet worden in belangrijkheid en urgentie om het handelen en de agenda te bepalen. Ook moet de balans tussen werk en privé bewaakt worden, wat een uitdaging is voor mensen die met passie hun vak vervullen. Wat bepaalt voor leiders de balans en belangrijkheid? Hoe worden interne en externe belangen afgewogen? 
Binnen de Algemene Vereniging Schoolleiders zijn een betrokken, professionele ledenraad en diverse commissies actief. Omdat wij een vereniging ván en vóór onze leden zijn, vinden wij dit heel belangrijk. De stem van onze leden moet doorklinken in alles wat we doen. Deze stem halen we op veel manieren op, bijvoorbeeld via peilingen, netwerkbijeenkomsten en schoolbezoeken. De bijeenkomsten met onze ledenraad en commissies zijn daarbij onze stevige pijlers. De discussies en dialogen die zich daar afspelen zijn van cruciaal belang. Dit betekent dat deze leden hun rol bij de AVS hoog in de rangorde van belangrijkheid plaatsen. Zij kiezen ervoor hun eigen leiderschap, het invullen van het beroepsbeeld en de rol van leiders in de sector ook op landelijk niveau mede invulling te geven. De werkdrukdialoog die volop in de sector woedt, wordt dan ook stevig aangezwengeld door onze leden. Extra middelen zijn nodig – en deze moeten vooral niet beschikbaar komen in de vorm van tijdelijke subsidies maar in structurele bekostiging – maar er is ook veel te doen en bespreekbaar te maken in de scholen zelf als het gaat om cultuur, afspraken en professioneel gedrag bij het zoeken naar de juiste balans. 
Binnen de AVS doen we er alles aan om richting en handvatten te geven voor een professionele dialoog in de school. We zijn blij met alle leden die ons bellen of mailen met hun vragen. Uiteindelijk willen en moeten we nog veel doen om daadwerkelijk verlichting van de werkdruk te bereiken, ook voor onze leiders! Dit vraagt dat we goed leren koorddansen, soms met vallen en opstaan. Want alleen leiderschap in evenwicht kan balans brengen.
 
AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over haar visie op het funderend onderwijs op www.avs.nl/vereniging/vandevoorzitter
 

Gepubliceerd op: 6 februari 2018

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)