Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » AVS verzorgt lezing op WMS-congres 29 november

AVS verzorgt lezing op WMS-congres 29 november

‘Medezeggenschap, zo doe je dat!’ is het thema van het 11e WMS-congres op 29 november in de Reehorst in Ede. Naast een plenair deel zijn er tal van workshops. AVS-adviseur Jan Stuijver verzorgt de interactieve lezing ‘Inzicht geeft overzicht en overzicht geeft inzicht’

In deze lezing wordt het belang van een goede planning toegelicht en besproken: hoe doe je dat en wat is er voor nodig? Het gaat om planmatigheid, tijdigheid en flexibiliteit. Een goede planning en afstemming tussen school, bestuur en MR is een voorwaarde voor het goed  kunnen functioneren van de medezeggenschapsraad. De schoolleiding en de MR hebben daar beide een belangrijke rol in te vervullen. Een duidelijke planning is ook van belang voor de achterban en biedt inzicht, bijvoorbeeld in de agendapunten die er in een school besproken worden. Zo blijft de achterban betrokken bij de ontwikkelingen in de school. Tijdens de lezing wordt besproken wat werkt en wat er voor een goede optimale jaarplanning nodig is.

Beschrijving workshops en lezingen

Inschrijven

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 september 2017

AVS Academie

De AVS Academie biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs).

Meer informatie over ons aanbod

Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)