Home » Artikelen » AVS scholenpanel Mediawijsheid: meer aandacht voor nieuwe media

AVS scholenpanel Mediawijsheid: meer aandacht voor nieuwe media

Op verzoek van OCW heeft de AVS vlak voor de zomer een scholenpanel gewijd aan het thema mediawijsheid. Hoe gaan scholen met mediawijsheid om, welke faciliteiten zijn er en waar liggen de knelpunten? Uit het scholenpanel blijkt onder andere dat er meer aandacht moet komen voor (de schadelijke effecten van) nieuwe media.

In juli 2005 heeft de Raad voor Cultuur het advies `Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap´ uitgebracht. Mediawijsheid is een verbreding van media-educatie en gaat over kennis, vaardigheden en de houding die burgers nodig hebben om te functioneren in een `gemedialiseerde´ wereld. De uitkomsten van het scholenpanel ondersteunen het ministerie bij het inventariseren van wat er speelt en leveren een bijdrage aan de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur.

Beperkt mediabeleid
De respons op het scholenpanel was hoog: maar liefst 622 schoolleiders stuurden de vragenlijsten retour. Scholen blijken weinig optimistisch over de beschikbaarheid en kwaliteit van computers en software. Op 70 procent van de scholen moeten (meer dan) vijf leerlingen een computer delen. Op vrijwel alle scholen wordt enigszins tot voldoende aandacht besteed aan cognitieve vaardigheden in het gebruik van media en gelden regels voor mobiel bellen, sms´en en msn´en. Van mediabeleid in brede zin is maar beperkt sprake: 46 procent heeft geen mediabeleid en 72 procent vindt dat er meer aandacht moet komen voor het toenemende informatieaanbod. Ook vindt 70 procent dat er meer aandacht moet komen voor de schadelijke effecten van nieuwe media. Op de vraag of schoolleiders een rol weggelegd zien voor nieuwe media in het bevorderen van burgerschap antwoordt 48 procent bevestigend; 42 procent vindt dat enigszins het geval.

Verantwoordelijkheid
Sommige scholen besteden vanuit identiteitsoverwegingen geen nadrukkelijke aandacht aan nieuwe media. Ook zijn er scholen die vinden dat het niet tot hun primaire taak hoort hier structureel aandacht aan te geven. Dit moet minimaal als gezamenlijke verantwoordelijkheid met de ouders opgepakt worden, vinden de schoolleiders. Alleen al omdat toezicht en begeleiding vanuit de school beperkt is en de invloed van ouders en vrienden groot, aldus een aantal respondenten. Over de competenties van leerkrachten spreken de schoolleiders hun zorgen uit: slechts 19 procent vindt dat leerkrachten over de juiste competenties beschikken. Men ervaart een kloof tussen de competenties van leerkrachten en die van leerlingen. De vaak beperkte infrastructuur en faciliteiten op scholen versterken deze afstand. Aandacht voor Pabo´s wordt daarom van groot belang geacht naast communicatie en afstemming met ouders en structureel mediabeleid (gedragsregels, scholing aan leerkrachten, faciliteiten, coördinatie).

Conferentie
Op 12 oktober 2006 organiseren OCW en de Raad voor Cultuur een conferentie voor een brede groep die met mediawijsheid te maken heeft. Doel is mensen uit verschillende sectoren bij elkaar te brengen om kennis en ervaringen te delen.

Voor meer informatie over het AVS scholenpanel kunt u contact opnemen met de AVS

 

 

Gepubliceerd op: 1 september 2006
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)