Home » Artikelen » AVS richt werkgroep postactieven op
Actief blijven in het onderwijs

AVS richt werkgroep postactieven op

Je pensioen of FPU is bereikt of in zicht. En of je er nu wel of niet naar hebt uitgekeken: dat hoofdstuk wor dt afgesloten. Maar wat als je na je onderwijscarrière graag nog iets doet met al die opgebouwde vakkennis en -ervaring? Je expertise delen met – jonge – schoolleiders bijvoorbeeld, of gewoon nog af en toe eens deelnemen aan een congres. De onlangs opgerichte werkgroep voor postactieve AVS-leden onderzoekt welke mogelijkheden er zijn en waar behoefte aan is.

Voor schoolleiders die met pensioen of FPU gaan, bestaat er binnen de AVS al de mogelijkheid om het reguliere lidmaatschap om te zetten in een (goedkoper) postactief lidmaatschap. Zij blijven zo op de hoogte van het laatste onderwijsnieuws via Kader Primair en Kadernieuws en profiteren nog steeds van kortingen op producten en diensten van AVS Voordeel, trainingen, opleidingen, educatieve reizen en andere door de AVS georganiseerde activiteiten, zoals het jaarlijkse congres. Ook behouden zij het recht op juridische ondersteuning, advies van de AVS Helpdesk en collectieve belangenbehartiging bij politieke besluitvorming over bijvoorbeeld pensioenaangelegenheden (zie www.avs.nl/lidworden).

Brengen
De werkgroep postactieven wil in kaart brengen of dit aanbod specifiek en toereikend genoeg is en postactieve leden met gerichte activiteiten voor een langere termijn aan de AVS blijven binden. De werkgroep proeft namelijk steeds vaker dat gepensioneerde schoolleiders niet alleen willen ‘halen’, maar ook brengen. Werkgroeplid Jan-Pieter van Bruchem: “Het is zonde om de expertise en vaardigheden van ex-schoolleiders te laten verdampen, zeker in deze moeilijke tijden van reorganisaties, krimp, Passend onderwijs en de verwachte tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt vanaf 2015. Er is ooit veel geïnvesteerd in hun scholing. Die expertise kan behouden blijven door het op een nuttige manier in te brengen.” Tegelijkertijd blijven ze betrokken bij het wel en wee van een sector waarin ze zoveel jaren hebben gewerkt.

Onderzoek
Binnenkort lanceert de werkgroep een scholenpanelonderzoek onder AVS-leden waarin zij inventariseert welke verwachtingen en wensen er leven onder (bijna) gepensioneerde schoolleiders en of en hóe hun specifieke bekwaamheden en specialismen gedeeld en ingezet kunnen worden voor de huidige generatie schoolleiders. Zodat er een soort databank/pool ontstaat van postactieve vrijwilligers. De werkgroep denkt aan participatie/activiteiten op de volgende gebieden:
• Begeleiden en coachen van (jonge) schoolleiders in een mentorrol
• Deelname aan intervisiebijeenkomsten
• Voorlichting geven over bijvoorbeeld pensioen of nascholingsgelden
• Regionale platforms
• Participeren in lerende netwerken binnen het Centrum Educatief Leiderschap (CEL) van de AVS en partners
• Verzorgen van werkzaamheden voor de AVS-organisatie (als ambassadeurs meehelpen bij ledenwerfactiviteiten, assisteren bij evenementen als het AVS-congres, bijdragen leveren aan de communicatie-uitingen van de AVS, medebegeleiding van educatieve reizen, et cetera)
• Ondersteunen van de werkzaamheden van het World Education Forum (WEF)

De digitale enquête hierover zal in mei verspreid worden. In samenwerking met het AVS-bestuur en de ledenraad zal bekeken worden hoe de uitkomst een concreet vervolg krijgt. Houd hiervoor onze uitingen in de gaten.

Gepubliceerd op: 18 april 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Kader Primair 8 (2012-2013) (Verder in dit nummer)

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)