Home » Artikelen » AVS-publicatie over jaartaak en werkdruk geactualiseerd én in prijs verlaagd

AVS-publicatie over jaartaak en werkdruk geactualiseerd én in prijs verlaagd

De hoge werkdruk in het onderwijs is een actueel en veelbesproken thema. Er worden oplossingen gezocht in allerlei richtingen. In de geactualiseerde AVS-publicatie ‘De jaartaak in het primair onderwijs - van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde’ wordt onder andere de rol van de schoolleider beschreven.

Bij de publicatie is een rekentool met toelichting gemaakt. Hiermee kunnen schoolleiders vanuit de berekening onderwijstijd en vakantieverlof komen tot een optimale jaarplanning en inzicht in de jaartaak van een medewerker.

Professionele ruimte
Het gaat uiteindelijk om de professionele ruimte die medewerkers in het werk willen ervaren. Daar gaat overzicht aan vooraf. Overzicht geeft namelijk inzicht en inzicht geeft overzicht. Denk aan de jaartaak, werktijdenregeling, jaarplanning, inzicht in werktijd, taakverdeling en plaats- en tijdgebonden afspraken. 
Bij professionele ruimte gaat het om de mate waarin medewerkers invloed kunnen uitoefenen op hun werk. Het is sterk verbonden aan autonomie. Je autonoom voelen is een belangrijke motiverende factor. Het is positief als een leerkracht in de school de ruimte heeft om eigen ervaringen op te doen, passend bij de eigen kwaliteiten en mogelijkheden.
Daar is echter wel wat voor nodig. De AVS-publicatie en rekentool helpen hierbij, zodat schoolleiders voor schooljaar 2018/2019 ermee aan de slag kunnen met hun team.

De geactualiseerde AVS-publicatie ‘De jaartaak in het primair onderwijs - van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde’ is nu tijdelijk in prijs verlaagd (€ 12,99 ipv € 18,75).
Bestellen: www.avs.nl/vereniging/onsaanbod (Publicaties; de rekentool en toelichting zijn ook te vinden bij Hulpmiddelen en instrumenten).

Schoolleiders die voor 21 april 2018 lid worden van de AVS krijgen de publicatie gratis, naast een cadeaubon van € 50. Meer informatie: www.avs.nl/lidworden (Acties)

AVS-leden kunnen zich nu ook met 20 procent korting inschrijven voor de training ‘De jaartaak in het primair onderwijs - van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde’ van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. Bij deze training is de gelijknamige publicatie inbegrepen. Meer informatie: www.avs.nl/cel/jaartaak

De aanbiedingen gelden tot en met 20 april 2018.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 februari 2018

AVS Academie

De AVS Academie biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs).

Meer informatie over ons aanbod

Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)