Home » Artikelen » AVS pleit voor cao inclusief beloningscode bestuurders

AVS pleit voor cao inclusief beloningscode bestuurders

De AVS wil een cao voor bestuurders in het primair onderwijs, inclusief beloningscode. “Hiermee voorkomen we wildgroei en maatschappelijk onverantwoorde beloningsafspraken tussen werkgever en de bestuurder”, zegt AVS-voorzitter Ton Duif in reactie op de jaarlijkse lijst van grootverdieners in het onderwijs die de AOb eind oktober presenteerde.

Oud-voorzitter van Amarantis (vo en mbo) Bert Molenkamp – nummer 1 op de lijst van grootverdieners – kon vorig jaar ondanks grote financiële problemen bij de onderwijsinstelling, een salaris incasseren van bijna 400.000 euro. Dit was mede mogelijk omdat de maatregel om een maximum te stellen aan het salaris van bestuurders van onderwijsinstellingen – vorig jaar genomen door de Tweede Kamer – nog niet van kracht is. In de top 15 van grootverdieners in het onderwijs in 2011 komen geen bestuurders uit het po voor. Dat heeft vooral te maken met de schaalgrootte, maar wil niet zeggen dat deze bestuurders ook in de toekomst in de pas blijven lopen met de rest van het onderwijspersoneel.

De AVS wil, liefst met de andere vakbonden, een cao voor bestuurders in het primair onderwijs sluiten, waarvan de beloningscode een onderdeel vormt. In deze beloningscode wordt een maximumsalaris opgenomen dat in lijn is met de bedragen die in de Wet Normering Topinkomens voor het primair onderwijs zijn opgenomen. AVS-voorzitter Ton Duif: “Er dient sprake te zijn van een maatschappelijk verantwoorde beloning, waarbij het niveau van de beloning afhankelijk is van de omvang en complexiteit van de organisatie. En de beloning moet in verhouding zijn tot het functiebouwwerk po.”

De Eerste Kamer heeft dinsdag 13 november unaniem ingestemd met het wetsvoorstel voor het aan banden leggen van topinkomens in de publieke en semipublieke sector.

Gepubliceerd op: 10 november 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)