Home » Artikelen » AVS op de NOT
Nationale onderwijstentoonstelling 2015

AVS op de NOT

De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) is de grootste vakbeurs voor professionals in het po, vo en mbo. Deze vindt plaats van 27 tot en met 31 januari 2015. De AVS verzorgt diverse gratis inhoudelijke sessies en is daarnaast te vinden op de beursvloer in stand 8c066. 

Breng een bezoek en maak meteen uw collega lid! Wie uiterlijk 9 februari aanstaande lid wordt van de AVS, ontvangt namelijk anderhalf jaar lang 50 procent korting op het persoonlijk deel van de contributie. De NOT staat garant voor actuele ontwikkelingen en interessante innovaties op onderwijsgebied. Thema’s die de revue passeren zijn bijvoorbeeld gepersonaliseerd leren, toetsing, talentontwikkeling en de digischool. AVSvoorzitter Petra van Haren verzorgt op dinsdag 27 januari van 10.15 tot 11.00 uur een inleidende keynote sessie op de NOT over ruimte voor schoolleiders. Bent u (integraal) eindverantwoordelijk schoolleider? Wat betekent dat voor uw werk, specifiek in uw organisatie? De schoolleider beweegt zich in het
professionele krachtenveld van weten regelgeving, bestuursbeleid, recent een nieuwe cao, het samenwerkingsverband, het schoolbeleid, de inbreng van medezeggenschap en ouders en de invloed van vele andere educatieve partners. De schoolleider als spil voor onderwijskwaliteit. Waar zit nu eigenlijk ruimte voor deze beroepsgroep? Andere sessies die de AVS verzorgt op 27 en 29 januari gaan respectievelijk over een goed personeelsdossier in het kader van optimaal personeelsbeleid en over het omgaan met inspectiebezoek. Beide sessies worden verzorgd door AVSadviseur Jan Stuijver.

Korting op contributie
Schoolleiders die uiterlijk 9 februari 2015 lid worden van de AVS krijgen anderhalf jaar lang 50 procent korting op het persoonlijk deel van de contributie (tot 1 augustus 2016, bij minimaal lid blijven tot 1 augustus 2017).
AVSleden die een nieuw lid aanbrengen, ontvangen bovendien 10 korting op het persoonlijk deel van hun eerstvolgende contributie. Bij twee leden is het 25 procent, bij drie 45 procent, bij vier 70 procent en bij vijf nieuwe leden 90 procent. Zie www.avs.nl/vereniging/lidworden (Acties).

AVSleden kunnen gratis toegangskaarten downloaden voor de NOT via www.not-online.nl.

Gepubliceerd op: 1 december 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)