Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » AVS ondertekent pledge ‘Geef een (prenten)boek cadeau’

AVS ondertekent pledge ‘Geef een (prenten)boek cadeau’

AVS-voorzitter Petra van Haren heeft op 7 februari, tijdens de landelijke conferentie van Alles is Gezondheid… in Amersfoort een pledge ondertekend, samen met andere organisaties, om het (voor)lezen te stimuleren. Doel is een miljoen kinderen in Nederland te voorzien van (prenten)boeken. Dit was tevens de start van een landelijke actie over dit onderwerp.

Ondertekening pledge Geef een prentenboek cadeau op 7 februari 2018

Het initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle kinderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken. Om deze missie te laten slagen wordt ieder jaar een jeugd- en prentenboekklassieker beschikbaar gesteld voor maar 2 euro. Als je zo’n extra boek koopt voor een kind dat geen boeken thuis heeft, zorgt de boekhandelaar ervoor dat dit boek bij het juiste kind terechtkomt. Dit wordt een jaarlijks terugkerende actie.

De pledge-ondertekenaars onderschrijven de doelstellingen van de Alliantie gezondheid en geletterdheid, waarin geletterdheid  een prominente plaats krijgt in het landelijk streven om de gezondheid van kinderen te bevorderen. Doel is dat ieder kind ook een eigen verzameling (boekenplankje) met hun favoriete kinderboeken in zijn of haar kamer kan aanleggen. Binnen drie jaar willen de ondertekenende organisaties ieder jaar 1 miljoen kinderen bereiken.

Kinderen ontvangen prentenboek

Leesmotivatie
Dit initiatief sluit goed aan bij het recente onderzoek van Stichting Lezen, uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek, waaruit blijkt dat succesvolle leesbevordering en daarbijkomende positieve effecten, onder andere samenhangen met leesmotivatie. Leesmotivatie brengt een positieve leesspiraal in gang: een kind dat graag leest, leest meer en beter, en grijpt daardoor weer sneller opnieuw naar een boek. Wanneer de leesvlam bij kinderen eenmaal goed brandt, dooft deze niet zo snel meer uit. Het is dan ook van belang om kinderen stimuleren om te blijven lezen.
 
Conferentie
Op de conferentie waren er verder diverse inspirerende presentaties (o.a. van Ben Tiggelaar), inspiratiesessies, een verdiepend panelgesprek met Machteld Huber over positieve gezondheid, een toelichting op preventie(beleid) met staatssecretaris Paul Blokhuis en de uitreiking van de Gids gezonde leefomgeving door Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Advertentie-GEBC-web.jpg
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 februari 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (6e herziene uitgave september 2017)