Home » Artikelen » AVS commissie Huisvesting & financiën zoekt leden

AVS commissie Huisvesting & financiën zoekt leden

De (beleids)commissies van de AVS geven bestuur en medewerkers gevraagd en ongevraagd advies over het AVS-beleid. Zij fungeren als klankbord voor de activiteiten van de AVS en de standpunten, die de AVS in alle overlegorganen en in de media uitdraagt.

In de commissie huisvesting & financiën, die in de afgelopen periode in hoofdzaak heeft gesproken over de beleidsbeïnvloeding van het lumpsumtraject en nu de aandacht voor de onderwijshuisvesting meer centraal stelt, bestaan vier vacatures. Ter voorziening in deze vacatures zijn we op zoek naar leidinggevenden - waaronder ook bovenschools managers worden begrepen - uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het praktijkonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Gelet op de evenwichtige spreiding van de commissieleden over de genoemde onderwijssegmenten en over het land zien we graag, dat

o een bovenschools manager uit het praktijkonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs en
o leidinggevenden, die werkzaam zijn in de provincies Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Holland, Overijssel of Zeeland
tot de commissie huisvesting & financiën toetreden.

Bron

Kadernieuws 9 - mei 2007

Gepubliceerd op: 12 mei 2007
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)