Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » AVS Centrum Educatief Leiderschap ontvangt NRTO-keurmerk

AVS Centrum Educatief Leiderschap ontvangt NRTO-keurmerk

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap heeft op 22 juni jl. het NRTO-keurmerk ontvangen. Dit keurmerk geldt voor alle opleidingen, leergangen en trainingen die het centrum aanbiedt. Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze producten en de professionaliteit van onze dienstverlening. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of ons opleidingen- en trainingscentrum aan de kwaliteitseisen voldoet. Met het keurmerk toont het AVS Centrum Educatief Leiderschap aan dat het voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 29 juni 2017

AVS Centrum Educatief Leiderschap

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs).

Meer informatie over ons aanbod

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders