Home » Artikelen » AVS blijft pleiten voor uitzonderingspositie po in WWZ

AVS blijft pleiten voor uitzonderingspositie po in WWZ

Steeds meer basisscholen in het bijzonder onderwijs komen in de knel door de problemen bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2016. Een groot aantal Friese christelijke basisscholen voert daarom deze week actie. De AVS heeft de politiek herhaaldelijk verzocht een uitzondering te maken voor het primair onderwijs, daar waar het gaat om de zware beperkingen op benoeming die de WWZ veroorzaakt.

De effecten van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op kortdurende benoemingen van invallers in verband met ziekte leveren diverse zorgen en knelpunten op. Door de verplichting na drie arbeidscontracten een vaste benoeming te moeten geven (ketenbepaling), lopen scholen en besturen serieuze financiële risico’s. Scholen zijn niet in staat de verplichte benoemingen op te vangen. Vervangingspools zullen in piekperiodes niet in staat zijn de problematiek op te vangen. Dit betekent dat een schoolleider op diverse momenten geen vervanger kan inzetten, wat direct gevolgen heeft voor leerlingen en leerkrachten. AVS-voorzitter Petra van Haren: “De AVS heeft zich van meet af aan zorgen gemaakt over de gevolgen hiervan voor de onderwijskwaliteit en werkdruk, en heeft zich hard gemaakt voor concrete oplossingen. In herhaalde brieven en oproepen gericht aan minister Asscher en de Eerste en Tweede Kamer hebben wij onze zorgen benoemd en gevraagd om een uitzondering voor het primair onderwijs, daar waar het gaat om de zware beperkingen op benoeming die de WWZ veroorzaakt. Als scholen geen invallers meer kunnen inzetten om met name de piekvervanging op te lossen, doen we leerlingen, leerkrachten of ouders tekort. Ook de ministeries moeten er alles aan doen om kwalitatief onderwijs te garanderen.”
De AVS blijft pleiten voor een uitzonderingspositie voor het po inzake de piekvervanging. In het kader daarvan praten de AVS en de andere sociale partners met het ministerie van SZW. Wellicht biedt dit openingen nu minister Asscher open staat voor een gesprek over de knelpunten van de WWZ. Woensdag 9 maart debatteert de Tweede Kamer met Asscher over de WWZ.

Actie in Friesland
Zo’n 190 Friese christelijke basisscholen (verenigd in CBO Fryslân) voeren deze week actie, en doen alsof de ketenbepaling uit de WWZ al van toepassing is. “Als je het niet laat zíen, dringt het niet door tot Den Haag”, gelooft Jan Sijtsema, voorzitter van CBO Fryslân. Hij wil ook dat er een uitzondering komt in de wet, zodat schoolbesturen in het po invallers niet meteen in vaste dienst hoeven te nemen.
Zijn eigen bestuur, PCBO Tytsjerksteradiel, maakte een overzicht van leerkrachten die de afgelopen drie maanden invielen. Wie al drie keer inviel, kan volgens de nieuwe spelregels niet meer worden ingeschakeld. “En door de griepperiode blijven er niet zoveel invallers over. Maar we gaan serieus aan de slag en proberen écht te voorkomen dat er kinderen naar huis worden gestuurd. Zo kunnen we contact opnemen met andere besturen om te vragen of zij nog invallers voor ons hebben.” In het ergste geval is er tijdens de actie geen onderwijs, maar wel opvang.

Kantje boord
Door de WWZ mogen leerkrachten vanaf 1 juli nog maar drie keer invallen binnen één scholenstichting. Daardoor wordt de pool waarop scholen aanspraak maken steeds kleiner. Ronald Kerkhoven van de PiO-invalpool, een initiatief dat invalleerkrachten in de hele provincie Utrecht regelt: "Er zullen binnen die hele vervangingscarrousel overal steeds meer gaten gaan vallen." Op basisschool de Malelande in Amersfoort kunnen ze nog maar net rondkomen met invallers. "Het was kantje boord de afgelopen weken", zegt directeur Martijn van Elteren. Om de problemen op te vangen gaat PiO binnenkort tijdelijk ook leraren van ver buiten de provincie inzetten. "Het verlicht even de pijn, maar je wordt er niet beter van." 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 maart 2016

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)