Home » Artikelen » AVS attendeert Kamer op werkdruk basisonderwijs

AVS attendeert Kamer op werkdruk basisonderwijs

Vooruitlopend op een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de werkdruk in het basisonderwijs - gekoppeld aan de Regeldrukagenda - heeft de AVS de Kamer een brief geschreven  met een aantal aandachtspunten.

De AVS schetst daarin de factoren die leiden tot de hoge werkdruk en de lage investering per po-leerling in Nederland. Ook het ziekteverzuim is hoog. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Toch denken wij dat er binnen de sector PO nog ruimte is om vanuit de professionele dialoog de werkdruk en de beleefde werkdruk te verminderen.” In de brief worden daartoe verschillende zaken genoemd die de AVS ook meegeeft aan haar leden.
Van Haren: “Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als publieke organisaties en overheidsinstellingen, politiek en maatschappij om de regeldruk en werkdruk waar mogelijk te beperken. Ook blijft het een doorlopend aandachtspunt om taken en verantwoordelijkheden voldoende te faciliteren zodat deze kwalitatief goed kunnen worden ingevuld. Tegelijkertijd heeft het veld een eigen verantwoordelijkheid in te vullen waarbij professionele ontwikkeling, een professionele houding en een professionele dialoog nodig zijn. Schoolleiders vervullen een cruciale rol om deze drie zaken op instellingsniveau in te vullen. Zo kunnen zij de beleefde werkdruk voor henzelf en de teamleden bespreekbaar en grijpbaar maken. Het veld moet werken aan een cultuuromslag, de politiek aan een werkbare sector, door balans in investeringen en gevraagde output.”

Downloads en links
Gepubliceerd op: 22 januari 2016

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)